Styret i BKFH 2021 – 2022

Bo Magnus 3/20-3/22 (Leder fra juli 2021)(Nestleder fra august 2020)

Tilleggsverv: Styret Stiftelsen Klosteret 17

90973955,

bo.magnus.art@gmail.com

Rune Werner Molnes 3/21-3/23 (Nesteder fra juli 2021)

Tilleggsverv: Styret i HKS

91183899, post@runemolnes.com

Elke Karnik Kolbjørnsen 3/20-3/22

Tilleggsverv: B-Open årsmøte  47882894, elke.karnik(at)gmail.com

Branko Boero Imwinkelried 3/21-3/23

Tilleggsverv: B-Open årsmøte

48426606, imwinkelried@gmail.com

Kwestan Jamal Bawan 3/20-3/22

90949515, jkwestan@hotmaail.com

 

Mari Norddahl 3/21-3/22

(Kasserer og medlemsansvarlig)

Tilleggsverv: CS55

95083930, mari.norddahl@gmail.com