Marianne Morild, styreleder, 3/22-3/24
mariannemorild@gmail.com

Daniel Persson, nestleder, 3/22-3/24
danielpersson@gmail.com

Daniela Bergschneider, styremedlem, 3/22-3/23
daniela.bergschneider@googlemail.com

Rune Werner Molnes, styremedlem, 3/21-3/23
post@runemolnes.com

Branko Boero Imwinkelried, styremedlem, 3/21-3/23
imwinkelried@gmail.com

Anniken Hessen, 1.vara, 3/22-3/24
anniken_hessen@hotmail.com

Ragnhild Ohma, 2.vara, 3/22-3/23
ragnhildohma@gmail.com