Marianne Morild 3/24- 3/26 gjenvalg 2.periode
mariannemorild@gmail.com

Daniel Persson 3/24 – 3/26 (Tilleggsverv Styret HKS) gjenvalg 2 periode
danielpersson@gmail.com

Trude Berg, 3/23 – 3/25
post@trudeberg.no

Jan Pettersson, 3/24-3/26
jpetter2@gmail.com

Anniken Hessen, 3/23 – 3/25, (Tilleggsverv: B-Open årsmøte) Stilling som kasserer til og med 2026
annikenhessen@gmail.com

Daniela Bergschneider – 1. vara 3/23-3/25 (tilleggsverv Stiftelsen Klosteret)
daniela.bergschneider@googlemail.com

Sara Kollstrøm Heilevang 2. vara, 3/23 -3/25 (Tilleggsverv KODE Representantskap)
sara.heilevang@gmail.com