Velkommen til seminar om  UTSTILLINGSAVTALEN: KUNSTNER- OG UTSTILLINGSØKONOMI

Velkommen til seminar om UTSTILLINGSAVTALEN: KUNSTNER- OG UTSTILLINGSØKONOMI

Les referat fra seminaret her

Sted: Hotel Neptun, Bergen
Tid: 29.november kl 9.30 – 12.00

PROGRAM
Med forbehold om evt. endringer

09.00 – 09.30
Mingling og kaffe

09.30 – 09.40
Velkommen, ved Vilde Salhus Røed (Bildende Kunstneres Forening Hordaland) og Silje Bergsvik (Norske Kunsthåndverkere Vest Norge)

09.40 – 10.25
Om Utstillingsavtalen, ved Lise Stang Lund (Norske Kunsthåndverkere) og Hilde Tørdal (Norske Billedkunstnere)

10.25 – 10.45
Erfaringer med den nasjonale piloten med utstillingshonorar, ved Bergen kunsthall

10.45 – 11.00
Pause

11.00 – 11.20
Erfaringer med den nasjonale piloten med utstillingshonorar, ved Nordnorsk Kunstnersenter

11.20 – 11.35
Om utstillingsøkonomi, Magnhild Øen Nordahl (billedkunstner)

11.35 – 11.50
Om utstillingsøkonomi, Kari Dyrdal (kunsthåndverker)

11.50 – 12.00
Oppsummering, ved Vilde Salhus Røed og Silje Bergsvik

Kunstnere får ofte ikke betalt for å vise kunsten sin for publikum. Det er en selvfølge at alle andre som er involvert i å produsere utstillingen får lønn, alt fra kurator og tekniker til formidler og vaskehjelp. Kunstneren derimot, får lite eller ingen økonomisk kompensasjon for sitt arbeid. Hvem betaler for kunsten vi opplever? Hvordan jobber kunstnere frem mot en utstilling, og hvordan får de råd til å betale regningene sine, egentlig? Hva er utstillingshonorar?

Siden 2014 har det pågått en statlig pilot med utstillingshonorar, hvor 12 statlig finansierte institusjoner har mottatt friske, øremerkede midler for å honorere kunstnere som stiller ut. I statsbudsjettet for 2017 er piloten videreført med 6 mill. Utstillingshonorar er et ledd i Utstillingsavtalen, en avtale som inngås mellom et visningssted og en kunstner, og som sikrer kunstneren lønn for arbeid knyttet til utstillingen. Avtalen er under utarbeidelse av Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer.

Med dette seminaret vil vi diskutere muligheten for en tilsvarende pilot ved (minst) et visningssted i Hordaland. Vårt mål er å få til en ordning som sikrer at kunstnere som stiller ut ved visningssteder finansiert av fylke og kommune får lønn!

Utstillingsavtalen
Den statlige piloten med utstillingshonorar

Last ned invitasjon og program her

Seminaret er laget av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og Bildende Kunstneres Forening Hordaland, og er støttet av og produsert i samarbeid med VISP.