Velkommen til Årsmøtet i BKFH 2023!

Velkommen til Årsmøtet i BKFH 2023!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BILDENDE KUNSTNERES FORENING HORDALAND 2023

Tid: Tirsdag 7. mars kl.18.30 – 20.30

Sted: Hordaland Kunstnersenter

MERK: ÅRSMØTET BLIR PÅ HKS – IKKE DIGITALT *

Velkommen til BKFHs årsmøte 2023!

Dagsorden

Styrets årsmelding

Årsmeldinger verv

Regnskap 22 / Budsjett 23

Nominasjoner til verv i BKFH

Nominasjoner til verv i NBK ( ikke på valg på BKFHs årsmøte)

Etter årsmøtet vil det bli anledning til å samles i baren på HKS for de som ønsker det.

Vi ser frem til å treffe dere, velkommen!