Takk til alle som deltok på medlemsmøte 13. mai!

Takk til alle som deltok på medlemsmøte 13. mai!

Med stort oppmøte og mye entusiasme diskuterte vi BKFHs plass i Bergens kunstliv i forhold til andre organisasjoner, regionreformen og vår pågående kartlegging av det frie feltet i Hordaland. I tillegg snakket vi om ulike former for deltagelse i det fagpolitiske arbeidet for alle medlemmer av BKFH – om man har en time i mnd, mer eller mindre, å bidra med. Hold øynene åpne for kunngjøringer, kommer etter hvert!

Kort referat:

– BKFHs plass i Bergens kunstliv i forhold til andre organisasjoner lokalt

BKFH er en fagpolitisk organisasjon, som har spilt en sentral rolle i opprettingen av B-Open, VISP og HKS. Disse aktørenes roller fyller andre av våre medlemmers behov i deres kunstneriske virke og for feltet som helhet. Relasjonene mellom BKFH og disse aktørene er i dag ivaretatt gjennom representanter i deres respektive styrer.

– Hva vi kan vente oss i forbindelse med regionreformen

Regionreformen innebærer flytting av oppgave og midler fra stat til fylke. Hvilke dette gjelder for det frie feltet, er ennå ikke bestemt. Ifølge fylkeskultursjefen i Hordaland på møte med oss 16.mai, er det ingen planer om å røre Norsk kulturfond. Dette betyr likevel ikke at støtten til oss som enkeltkunstnere og den økonomiske til institusjonene vi forholder oss til i regionen kan bli endret ganske dramatisk. Det gjenstår å se. Vi følger med og vil holde våre medlemmer oppdatert!

BKFH og BKSF vil gå inn i et tettere samarbeid i forbindelse med sammenslåingen til det nye Vestland fylke. Vi har satt ned en felles arbeidsgruppe for å arbeide med løsninger på dette og for å følge opp kommunikasjonen med fylket i tiden fremover.

– Vår pågående kartlegging av det frie feltet i Hordaland

Vi er i full gang med å utforme spørreskjema som etter hvert vil bli sendt ut til alle medlemmer av BKFH og våre samarbeidpartnere BKSF og NKVN. Vær beredt!