Styret BKFH

Styret i BKFH konstituerte seg på styremøte mandag 11 mars 2013:

Årsmøtereferat, nye vedtekter og vervsliste finner du nedest på siden her: //bkfh.no/om-bkfh/

Arne Bakke fortsetter som styreleder og Vilde Salhus Røed er ny nestleder.
Styret består av:

Arne Bakke

Vilde Salhus Røed,

Julie Lillelien Porter

Linda Rogn

Azar Alsharif.

Vara:

Maia Urstad

Malin Lennström-Örtwall