Stipendkurs

Stipendkurs

Hvordan presenterer jeg kunstnerskapet mitt på en god måte? Gjøres alt digitalt nå, og hvordan funker egentlig de digitale søknadsskjemaene? Hvem vurderer søknaden min, og hvordan foregår det? Hva er egentlig forskjellen mellom Statens kunstnerstipend, BKH og BKV? Hva bør jeg absolutt ikke skrive?

Har du mange spørsmål i forbindelse med arbeidsstipendsøknaden som skal sendes i oktober? Mandag 26.september inviterer NKVN, VISP og BKFH til kurs i søknadsskriving rettet mot arbeidsstipend.


Sted: Bergen Offentlige Bibliotek
Tid: Mandag 26.september kl. 10-14

Fra Kulturrådet: Mette Rønning og Margrete Slettebø, begge Statens kunstnerstipend
Fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH): Vilde Salhus Røed og Erik Friis Reitan
Fra Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN): Anne Lise Karlsen

Rønning og Slettebø vil presentere Statens kunstnerstipend, tips og triks til søknaden og bruk av Mitt nettsted på kulturradet.no.
Karlsen og Røed vil snakke om stipendene som henholdsvis NK og NBK forvalter. Friis Reitan vil gi tips og triks til hvordan man lager en god arbeidsstipendsøknad. Og så regner vi med mange gode spørsmål fra salen!

 

Arbeidsstipendsøknadsskrivekurset er et samarbeid mellom NKVN, VISP og BKFH.

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en landsomfattende organisasjon for yrkesaktive kunsthåndverkere. Foreningens formål er å: ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og ideelle interesser; ivareta yrkesetiske interesser, høyne faglig standard på norsk kunsthåndverk, og arbeide for å øke samfunnets bruk av kunsthåndverk; bidra til samhold og godt kollegialt forhold mellom medlemmener. NK er inndelt i 7 regioner, og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) er regionen for yrkesaktive kunsthåndverkere bosatt i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

VISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst i Bergen og Hordaland. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland. Foreningen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK), og har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Vi holder til på Hordaland kunstsenter, og skal bidra til bedring av rammevilkårene for det å arbeide som kunstner, samt å bidra til økt kunnskap om og bruk av samtidskunst.