Rettigheter og plikter – workshop med Hilde Sjeggestad

Rettigheter og plikter – workshop med Hilde Sjeggestad

Tirsdag 21.oktober kl 12 – 15 på Hordaland kunstsenter

VISP, BKFH og NKVN har gleden av å invitere til workshop med advokat Hilde Sjeggestad fra Norske Billedkunstnere. Sjeggestad er en av Norges fremste eksperter på kunstneres juridiske rettigheter og vil på denne workshopen gå gjennom spørsmål dere som kunstnere vil ha rundt selskapsform, skatt, avgifter, kontrakter og ordninger på feltet. Eksempler på tema er:

-Hvordan flytte inntekt til neste års regnskap, for eksempel prosjektstøtte som skal brukes året etter? 
-Hva er forskjellen mellom ulike stipendtyper (Statens vs BKV), også i forhold til rettigheter i NAV?
-Finnes det gode løsninger til hvordan skatten kan beregnes presist ihht skatteoppgjøret?
-Utstillingskontrakt: Hva bør den inneholde og finnes det standardmaler for kontrakter?

Vi vil legge opp til en form for workshop der deltakerne kommer med spørsmål og problemstillinger som kan diskuteres og løses i plenum. 
Workshopen følger opp seminaret ”Dine rettigheter som frilanser: heldagsseminar for kunstnere og produsenter”, og retter seg spesielt mot skapende visuelle kunstnere og kunsthåndverkere. Satt du igjen med spørsmål etter forrige seminar? Ta de med deg hit!

Vi serverer kaffe, te og kjeks.

Velkommen!