Oppdatering fra Styret

Oppdatering fra Styret

Kjære medlemmer,

BKFH arbeider i skrivende stund med innspill både til kommune – og fylkespolitikere om situasjonen til våre medlemmer som følge av tiltakene som er satt i gang.

Det er rare dager. Hele vårt felt, kunsten og kulturen, er lammet som følge av tiltak for å hindre spredningen av COVID-19, bedre kjent som korona-viruset. Vi håper dere klarer å finne en måte å tilpasse tilværelsen under denne perioden med heftige tiltak for å bremse virus-spredning.

Ettersom alle kulturelle arrangementer er avlyst inntil videre, er vårt fagfelt under hardt press. Et ofte allerede usikkert inntektsgrunnlag er på alle måter med ett blitt betraktelig mer usikkert. For ikke å snakke om vårt faglige fellesskap, eller kulturens plass i samfunnet!

BKFH oppfordrer alle våre medlemmer til å holde motet og produksjonen oppe, i tider som dette er det kanskje enda viktigere at vi finnes enn ellers, og enn det kan synes som. Å søke nye midler til prosjekter som man ikke vet om kan gjennomføres er en utfordring, men nye ordninger tilskudds-ordninger spesielt utformet for denne spesielle situasjonen er også gjort tilgjengelig. BKFH vil gjerne dele med deg to slike:

Bergen Kommune:

Byrådet har innført en ny, midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet. Ordningen er opprettet som en konsekvens av den pågående korona-pandemien. Her kan man søke støtte til ulike innovative prosjekter som kan gjennomføres på kort sikt, innenfor gjeldende restriksjoner som virussituasjonen pålegger oss. Formålet for tilskuddsordningen er å gi tilskudd til prosjekter som skal fungere som erstatning for fast planlagt aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal formidling. Tilskuddsordningen gjelder alle fagfelt.

Lenker til sak og utlysning på nett:

Innbyggerhjelpen: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/kulturmidler/midlertidig-tilskuddsordning-for-det-profesjonelle-kunstog-kulturfeltet

Nettsak: https://www.bergen.kommune.no//politikk/byradet/behandlede-saker/kultur-og-idrett/har-opprettet-midlertidig-tilskuddsordning-for-kunstog-kulturfeltet

Fritt Ord:

http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/

Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet.

Annet:

NBK holder kontinuerlig oppdatert sin samleside om koronakrisen og arbeidsvilkår, vi oppfordrer til å følge med på den! Se også her: https://www.norskebilledkunstnere.no/aktuelt/korona-situasjonen-informasjon-til-billedkunstnere/

Når det gjelder kunstneres rettigheter i denne situasjonen, sier NBK at «I utgangspunktet kan korona-situasjonen utgjøre et såkalt force majeure-tilfelle, som kan frita en part for plikter og ansvar etter avtalen.» 

Har du spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte NBKs jurist Kim Erik Dahlskås på e-post kim@norskebilledkunstnere.no

Et tiltak som er viktig for mange av oss billedkunstnere, er innføring av dagpenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vel å merke fra 17. dag (fra når det regnes, er ikke spesifisert). Dagpengene utgjør 80% av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene. Nærmere spesifikasjoner og instruksjoner fra NAV avventes.

Dere har forhåpentligvis fått med dere at regjeringen har lansert en krisepakke for å dempe de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset. NRK rapporterer 16. mars, les mer her: https://www.nrk.no/norge/enighet-om-krisepakke-til-koronarammet-naeringsliv-1.14945891?fbclid=IwAR1uIHcv1Y4C015mlT0efux_2dZ0Ho19bOZdsOpnjhyuiqiwpV0ZcA2k_l0

Organisasjonen Creo har kommet med utspill som NBK stiller seg bak, se mer her:  https://creokultur.no/nyheter/creo-ber-om-tiltak-for-a-avhjelpe-situasjonen-med-koronaviruset/

Informasjon fra Norsk Kulturråd om denne saken kan du finne her: https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/korona-situasjonen-informasjon-til-tilskuddsmottakere-som-er-rammet

BKFH utsetter sitt planlagte medlemsmøte 24. mars om Vestlandsutstillingen, vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Vi fortsetter vårt arbeid innenfor rammene av situasjonen, og er som alltid tilgjengelig på e-post bkfh@kunstsenter.no.

Styreleder Agnes Nedregård kan nås på tlf 450 00 762,

nestleder Hedvig Thorkildsen kan nås på tlf 400 44 109.

Hold deg frisk, vær solidarisk med dem som er mer sårbare enn deg selv, og lykke til!

Sammen er vi sterke!

Beste hilsen Styret