BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK). Våre ca. 230 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen billedkunstfeltet. I tillegg til å produsere kunst er mange av medlemmene våre erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst. Gjennom representanter valgt på årsmøtet bidrar vi også til evaluering av kunstnerisk kvalitet gjennom deltakelse i lokale og nasjonale juryer, stipendkomiteer og andre organer.

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter med kontortid annenhver onsdag 14:00-16:00 fra 5. mai 2021

e-post: bkfh(at)kunstsenter.no

Foreningens formål er å bidra til bedring av rammevilkårene for det å arbeide som kunstner, samt å bidra til økt kunnskap om og bruk av samtidskunst. Internt vektlegger vi kompetanseheving gjennom faglige seminarer og debatter, samt å fungere som kontaktpunkt for utveksling av faglig og praktisk informasjon. BKFH bidrar til å utvikle kunstpolitikken i Bergen og Vestland (sammen med Billedkunstnarane i Sogn og Fjordane). Sammen med Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge står BKFH bak B-open – åpne kunstneratelier i Hordaland, og Hordaland kunstsenter (HKS). I tillegg til sitt utstillingsprogram har HKS et gjestekunstneratelier, og holder andre kunstneriske arrangementer. HKS har ekspertise på utsmykking i Hordaland. BKFHs høyeste organ er årsmøtet, som blir avholdt årlig i februar/mars. Styret mottar symbolske honorarer for sitt arbeid. Leder og nestleder forventes å legge ned et arbeid for organisajonen som til sammen tilsvarer 1-2 dager i uken. BKFH har ingen administrasjon eller andre ansatte.

Medlemmer kan delta i BKFHs arbeid gjennom arbeidsgrupper, ta kontakt på e-post

Historikk

BKFH ble stiftet i 1931 som BKF, Bildende Kunstneres Forening i Bergen – den første kunstnerorganisasjonen utenfor Oslo.
 • Allerede på det første styremøtet tok man initiativ til en aksjon for å få flere malere valgt inn i innkjøpskomiteen til Bergen Billedgalleri.
 • I 1947 begynner Studieatelieret, senere Vestlandske Kunstakademi, sin virksomhet på initiativ fra foreningens medlemmer.
 • Året etter blir det opprettet bedriftsutstillinger på flere av byens store arbeidsplasser.
 • «Byens bilde,» et monter med skiftende kunst, installeres på Torgallmenningen i 1957.
 • Ved flere anledninger er der sterk debatt mellom unge og eldre medlemmer av BKF. I 1973 dreier debatten seg om hvorvidt BKF skal være et laug som vokter kunstnerisk kvalitet, eller en fagforening som vokter faglige og sosiale krav.
 • I 1976 får Bergen et av Norges første kunstnersentre.
 • Vestlandets Kunstakademi blir formelt etablert i 1982.
 • Gjennom årene er blant annet «Kunstnernes Hus Urdi» og «Galleri 1» viktige visningsteder.
 • Etter vellykket aksjon for faste statlige bevilgninger til kunstnersentrene i 1984, overdrar Bergen Kommune vederlagsfritt Klosteret 17 til BKFH og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge. Huset er i dag drevet av Stiftelsen Klosteret 17 og huser lokaler til fagorganisasjonene samt Hordaland kunstsenter (HKS).
 • B-open, åpne kunstneratelier, arrangeres for første gang i 2004. Etableres formelt som uavhengig enhet i 2007.
 • Medstifter av VISP – kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet.

Legg igjen en kommentar