Nyttårsfest

Nyttårsfest

🎉 Godt nyttår! 🎉 Sett av datoen 27/1! 📅 Da arrangeres Maskeradeball klokken 19:00 på Hordaland Kunstsenter! 🎭 Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) har gått sammen for å arrangere en nyttårsfeiring, der alle inviteres til å komme i egendesignede kostymer. Selv om kostymer oppfordres, er det også helt greit å delta uten. Det blir premier for de beste kostymene, og musikk av Reckless Kettle! 🎶

BKFH er interesseorganisasjonen for billedkunstnere i Hordaland, mens NKVN er organisasjonen for profesjonelle kunsthåndverkere i Rogaland og Vestland. Hvis du ikke allerede er medlem av BKFH eller NKVN, er nyttårsfeiringen en gylden anledning til å bli det! 🤝 Baren er åpen, det blir servert snacks, og det blir rikelig anledning til å prate med både nye og kjente kolleger. 🥂 Vi sees der!

English:

Happy New Year! 🎉 Save the date 27/1! 📅 That’s when the Masquerade Ball takes place at 19:00 at Hordaland Kunstsenter! 🎭 Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) and Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) have come together to organize a New Year’s celebration, where everyone is invited to come in self-made costumes. While costumes are encouraged, it’s also perfectly okay to attend without one. There will be prizes for the best costumes, and music by Reckless Kettle! 🎶

BKFH is the interest organization for visual artists in Hordaland, while NKVN is the organization for professional craftspeople in Rogaland and Vestland. If you’re not already a member of BKFH or NKVN, the New Year’s celebration is a golden opportunity to join! The bar is open, snacks are provided, and there will be ample opportunity to chat with both new and familiar colleagues. 🥂 See you there!