Nytt styre i BKFH

I dag, onsdag 26. mars, har det vært styremøte i BKFH og nytt styre er konstituert:

Styreleder:

Vilde Salhus Røed 3/13-3/15  (Leder)

92623992, vildesr@gmail.com

Netsleder:

Erik Friis Reitan 3/14-3/16 (fungerende nestleder)

92820212, erikreitan@gmail.com

Azar Alsharif 3/13-3/15 (nestleder i permisjon)

958 31 075, azaralsharif@gmail.com

 

Styret:

Linda Rogn 3/13-3/15

970 83 221

Maia Urstad 3/14-3/16

970 82 480, maur@maia.no

 

Vara:

1.Vara: Dillan Marsh 3/14-3/15

95871498, dillanmarsh@gmail.com

2.Vara: Nina Grieg 3/14-3/15

936 57 252, nina.grieg@gmail.com