Nytt styre i BKFH 2017

Adriana_6633

Adriana Alves

Det nye styret i BKFH er konstituert! Det er med stor glede vi kan fortelle at Adriana Alves har takket ja til å være BKFHs nye styreleder. Sammen med henne vil nestleder Erik Friis Reitan utgjøre spydspissen i det fagpoltiske arbeidet i 2017.

BKFH-styret for 2017 ser slik ut:

Adriana Alves (styreleder)
Erik Friis Reitan (nestleder)
Kirsti van Hoegee
Magnhild Øen Nordahl
Caroline Kierulf

Kristin Austreid (1. vara)
Dora Sofie Kittilsen (2. vara)