Nytt styre i BKFH 2019

Nytt styre i BKFH 2019

Det nye styret i BKFH ble konstituert 30. mars 2019.

Styret i BKFH 2019 – 2021

Agnes Nedregård  3/19-3/21  (leder)

Hedvig Thorkildsen 3/19-3/21 (nestleder

Adriana Alves 3/19-3/2

Sveinung Unneland 3/19-3/21

Kristin Austreid 3/18-3/20

1.Vara: Jane Sverdrupsen 3/19-3/20

2.Vara: Håkon Holm Olsen 3/19-3/20