NBKs landsmøte 2019

NBKs landsmøte 2019

BKFH-delegatene Agnes Nedregård, Adriana Alves, Kristin Austreid og Anne Marthe Dyvi var til stede for å fremme våre medlemmers sak – altså representere deg som medlem i fagorganisasjonen. Her er noen av høydepunktene fra to tettpakkede dager.

  • Vi har fått ny leder! Ruben Steinum ble enstemmig innvalgt som ny leder i NBK, etter at forrige leder Hilde Tørdal trakk sitt kandidatur. Ruben har signalisert at han ønsker at NBK skal arbeide for å styrke grunnorganisasjonene i forbindelse med regionreformen, så vi vil følge opp på dette. Mer om hans tanker om vervet her
  • Fra BKFH ble Erik Friis Reitan gjenvalgt i NBKs sentralstyre, Anne Marthe Dyvi fikk plass i NBKs nominasjonsvalg og Sissel Lillebostad i styret i BKV. Takk til dem for at de stiller opp for oss!
  • Valgordningen for stipendkomitéen og den nasjonale jury ble vedtatt i den form som NBKs sentralstyre hadde foreslått, altså slik den var før 2017, men med åpning for justering ved åpenbare misforhold i representasjonaliteten.
  • Det ble stemt inn i handlingsplanen at NBK skal utarbeide statistikk på fordelingen av stipender og størrelsen på disse i de ulike regionene, sett i sammenheng med andre parametre.
  • BKFH bidro til å legge inn arbeidet med regionreformen som en prioritert sak i NBKs handlingsplan for 2019-2021.