NABOKVELD #12: Hvor skal kunstnerne bo?

NABOKVELD #12: Hvor skal kunstnerne bo?

Kunstnere, som alle andre, trenger et sted å bo, et sted å arbeide og en inntekt å leve av.

I dag har kunstnere i Norge en av landets absolutt laveste gjennomsnittsinntekter. Med omtrentlig 100 000 kr i året for eget virke, samt manglende tilgang på alternative bo- og atelierløsninger står de i en vanskeligere situasjon enn på mange tiår. Atelieer forsvinner og kunstnerboliger er fraværende i samfunnsdebatten.
Uten en trygg og god bolig er det vanskelig å lage god kunst.

Det finnes likevel krefter som forsøker å bøte på situasjonen. Deriblant prosjektet “Kunstnerboliger i Hovinbyen” Et prosjekt av Fragment arkitekter, i tett samarbeid med Unge Kunstneres Samfund. Målet er å bygge 12 atelierleiligheter i kombinasjon med 32 leiligheter for kunstnere i oppstartsfasen. I løpet av kvelden vil både dette og andre initiativ drøftes og diskuteres for å tenke høy rundt spørsmålet: Hvordan i all verden skal kunstnerne bo i framtiden?

Til NABOKVELD kommer Marianne Morild, billedkunstner og styreleder i Bildende kunstneres forening Hordaland, og Arild Eriksen, arkitekt MNAL og daglig leder hos Fragment arkitekter.
Kvelden ledes av Sindre Nordås Viulsrød, kurator (KODE).

OM NABO og NABOKVELD
NABO: Hvordan skal vi bo sammen? er en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

NABOKVELD er utstillingens arrangementsserie.

PRAKTISK INFO
Sted: KODE 2
Tid: 24. juni kl. 18.00
Kuratorer for NABO og NABOKVELD: Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)
Alle arrangementer i NABOKVELD har gratis adgang.

Lenke til program for NABOKVELD: https://kodebergen.no/arrangementer/nabokveld-i-juni

Lenke til Facebook: https://fb.me/e/2doqoRnGs