Oppdatert 4. januar 2021

Det kan være utfordrende å følge med på korona-restriksjoner som stadig varierer, både nasjonalt og lokalt, og på hvilke økonomiske muligheter og rettigheter man har som billedkunstner i dette landskapet.

Her har vi forsøkt å samle noen linker som kan bidra.

  • Norske Billedkunstneres (NBK) samleside for korona og arbeidsvilkår finner du HER

Nye nasjonale korona-restriksjoner fra 4. januar 2021

Oversikt på regjeringens nettside: HER

Mange av de mest inngripende tiltakene gjelder privat sosialt liv.

For det som påvirker vårt fagfelt, kan vi nevne:

Anbefalinger:

  • Alle kulturarrangementer anbefales å utsettes til etter 18. januar
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. 

Påbud: 

  • Maksimalt ti personer på innendørs kulturarrangement, seminarer, mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det er krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
  • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

BERGEN

 For oppdatert oversikt over restriksjoner i Bergen kommune, se HER.

Bergen kommune følger nå nasjonale retningslinjer for korona-resitriksjoner. Regjeringen har forøvrig anbefalt kommuner med stort smittepress å vurdere strengere tiltak. Vi oppdaterer fortløpende ved endringer i retningslinjene.

I november og desember 2020 var Bergen kommunes forskrift strengere enn de nasjonale.


Vestland Fylke

Info om korona-krisen fra Vestland fylke kan du finne HER

Mer om nasjonale korona-restriksjoner

Oversikt over de siste nasjonale tiltak fra regjeringen finner du HER

“Unødvendige innenlandsreiser” frarådes, med mindre de kan gjennomføres uten nærkontakt med andre. For utlendingers innreise fra “røde” land, kreves det nå attest som viser negativ test for covid-19. Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge, personer i transitt eller personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Alle som kommer reisende fra ‘røde” land blir uansett pålagt karantene i 10 dager. Oppdatert oversikt over “røde” land finner du HER

Folkehelseinstituttet sin infoside om arrangementer kan bidra med nyttig informasjon om du er involvert i arrangementer i kommuner som ikke har strengere regler enn de nasjonale. Den finner du HER

Samleside fra Norsk kulturråd om deres korona-tiltak finner du HER

Kulturrådet har også laget en side med oversikt over nasjonale tiltak som gjelder kulturlivet, den finner du HER