Kartlegging av det frie kunstfeltet i Hordaland og Sogn og Fjordane

Kartlegging av det frie kunstfeltet i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tusen takk til alle medlemmer av BKFH, BKSF og NKVN som har svart på vår omfattende kartlegging av kunstnerhverdagen i Vestland Fylke – før fylkessamenslåingen i 2020.

Vi ber om tålmodighet på å få ferdig en endelig rapport med svarene fra undersøkelsen.

I mellomtiden kan du se noen av svarene fra medlemmer av BKFH og BKSF her, som presentert på NBK-seminar om regionreformen 8. september 2020.