Inspill til det neste kulturløftet

Inspill til det neste kulturløftet

Inspill til det neste kulturløftet

Vi vil oppfordre kunstnere og initiativer fremmet av kunstnere til å  delta på innspillseminar og komme med innspill til kulturministeren om det neste kulturløftet!

Vil spesielt oppfordre atelierfelleskaper og andre kunstnerdrevne initiativer til å delta. Men du kan også delta som enkeltkunstner. Det ville være veldig bra om flere kunstnere, atelierfelleskaper, kunstnerstyrte visningssteder osv kommer på dette.

Det er viktig å gi tydelige signal at det visuelle feltet trenger et skikkelig løft som også kommer billedkunstnerne til gode. Hva bør være satsingsområde og politikk fremover? Kom og si din mening!

 

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Tidspunkt: 23. Mai kl 10:00 – 12:00

 

Her melder du deg på:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/kulturloftet/pamelding-til-innspillsseminarkick-off-i.html?id=713089

 

Her er mer informasjon:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/kulturloftet.html?id=713086