Innspill til utredning av kunstnerøkonomien

Innspill til utredning av kunstnerøkonomien

Kulturdepartementet har igangsatt en utrededning av kunstnerøkonomien. Referansegruppen som er nedsatt skal innen 1.desember levere sin rapport og beskrive aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak. I den forbindelsen har vi levert et innspill som kommenterer gruppens mandat, samtidig som vi peker på noen problemstillinger og forslår enkelte tiltak.

Les vårt innspill her

Les referansegruppens mandat her