Innspill til Bergen kommune om stengte museer som korona-tiltak

Innspill til Bergen kommune om stengte museer som korona-tiltak

INNSPILL TIL FORLENGELSE AV JUSTERT FORSKRIFT 23.11.2020 – FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK I BERGEN KOMMUNE, OM KONSEKVENSENE FOR BILLEDKUNSTNERNE I BERGEN

Kjære politikere i Midlertidig utvalg under koronakrisen og i Utvalg for finans, kultur og næring i Bergen kommune.

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) representerer profesjonelle billedkunstnere i Bergen kommune og tidligere Hordaland Fylke.

BKFH vil påstå at enkelte av de ekstraordinære smitteverns-tiltakene Bergen kommune har innført de siste ukene går urimelig hardt ut over billedkunstnerne i Bergen kommune, og i regionen for øvrig.

Vi sikter til formuleringen “Museer og lignende tilbud skal holde stengt”. 

TILTAK I BERGEN 7.-23. NOVEMBER

KULTUR: Bingohaller og lignende tilbud skal holde stengt. Museer og lignende tilbud skal holde stengt. Biblioteker skal holdes stengt for publikumsopphold og -aktiviteter. Adgang til utlån og innlevering av bøker kan opprettholdes. Fritidsaktiviteter innendørs for voksne, som kor- og korpsøvinger tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke aktiviteter for barn og unge under 20 år.

Museer og andre visningssteder for visuell kunst, har vanligvis stort areal, og få besøkende daglig. Det er vanskelig for oss å forstå at dette tiltaket skal utgjøre en vesentlig forskjell i smittespredning, sett i forhold til konsekvensene det får for vårt fagfelt.

Byen og regionens kunstnere mister slik muligheten til å møte publikum med sine verk, og dermed sitt inntektsgrunnlag og muligheten til å holde frem med sin profesjonelle virksomhet i perioden med restriksjoner. Publikum er også frarøvet et sårt tiltrengt tilbud – i trygge omgivelser å kunne oppleve meningsfylt, spørrende og utfordrende kunst – som kan bidra til å gjøre en vanskelig periode lettere å bære.

Viser også til sak i Bergens Tidende 19. nov, som viser at ingen er blitt smittet på kulturarrangementer siste måneden. Utstillinger med visuell kunst er ikke engang nevnt.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/EplBQG/ingen-registrert-smitte-paa-kafear-transport-eller-teater-sjaa-kor-ber

BKFH har større forståelse for tiltaket som begrenser muligheten til å avholde arrangementer, og dermed utstillingsåpninger/vernissager og andre arrangementer tilknyttet utstillinger.

Dette er imidlertid et ganske annet tiltak enn å forby visningssteder for visuell kunst å holde åpne for publikum på en daglig basis, hvor publikum vanligvis består av enslige eller små grupper om gangen, og tilstrekkelig avstand er svært enkelt å overholde. Museer og bingohaller er to svært ulike publikumstilbud sett på mange måter, og spesielt med hensyn til smittevern.

BKFH vil berømme Bergen kommune for å bidra med tiltakspakker for kulturlivet – men vi vil tørre å påstå at å holde museer og andre visningssteder for visuell kunst åpne for besøk vil bidra mer til billedkunstnernes evne til å komme seg gjennom krisen enn mange krisetiltak.

Vi takker for at du har tatt deg tid til å lese innspillene fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland, og ønsker deg lykke til i det vanskelig arbeidet med å sikre godt smittevern for innbyggerne i Bergen kommune under korona-pandemien.

Beste hilsen

Styret i BKFH

v/ styreleder Agnes Nedregård