Hvordan lage en god arbeidsstipendsøknad?

Hvordan lage en god arbeidsstipendsøknad?

Hvordan presenterer jeg kunstnerskapet mitt på en god måte? Gjøres alt digitalt nå, og hvordan funker egentlig de digitale søknadsskjemaene? Hvem vurderer søknaden min, og hvordan foregår det? Hva er egentlig forskjellen mellom Statens kunstnerstipend, BKH og BKV? Hva bør jeg absolutt ikke skrive?

Har du mange spørsmål i forbindelse med arbeidsstipendsøknaden som skal sendes 15.oktober? Mandag 21.september inviterer VISP og BKFH til kurs i søknadsskriving rettet mot arbeidsstipend.


Sted: Hordaland kunstsenter
Tid: Mandag 21.september kl. 13-16

På programmet:

Om de ulike stipendtypene
ved Vilde Salhus Røed, BKFH

Norsk Kulturråds søknadsportal, Statens kunstnerstipend
ved Richard Smith, fungerende seksjonsleder for Sekretariatene i Norsk Kulturråd

Tips & triks
ved Erik Friis Reitan, BKFH

Velkommen til en åpen samtale rundt søknadsskrivingen, hvor alle kan stille spørsmål og bidra med sine erfaringer, tips og triks!
Arbeidsstipendsøknadsskrivekurset er et samarbeid mellom VISP og BKFH.

VISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst i Bergen og Hordaland. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland. Foreningen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK), og har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Vi holder til på Hordaland kunstsenter, og skal bidra til bedring av rammevilkårene for det å arbeide som kunstner, samt å bidra til økt kunnskap om og bruk av samtidskunst.