Høringsuttalelse til Hordaland Fylkeskommunes kulturplan

Høringsuttalelse til Hordaland Fylkeskommunes kulturplan

BKFH har gitt vår høringsuttalelse til «PREMISS: KULTUR. Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025». Vi mener det er positivt at planen er visjonær; den er ambisiøs og har mange gode hensikter. Samtidig kan den virke urealistisk fordi den er lite konkret. BKFH støtter oppunder planen som helhet – vi mener det er svært viktig å sette seg høye mål og være visjonær på kunst- og kulturpolitikkens vegne.

Les høringsuttalelsen til «PREMISS: KULTUR. Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025» her.