Høringssvar til utredningen av kunstnerøkonomien

BKFH har skrevet et kort høringssvar til utredingen av kunstnerøkonomien, Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Vårt hovedbudskap er at en kunstner må få være kunstner gjennom å arbeide med sin kunst, og at staten med selvfølge skal tilrettelegge for at dette er mulig. Vi roser noen svært gode forslag i høringen i forbindelse med billedkunstnere som selvstendig næringsdrivende, som å innføre minstefradrag på næringsinntekt, 100% sykepenger fra 17.dag uten tilleggsforsikring og enklere opptjening av rettigheter til sosiale tjenester. Vi påpeker videre at entreprenør-begrepet faller på siden av det som er en kunstners kjernevirksomhet, å skape kunst, og at mulighetene for å tjene mer på kunstnerisk tilknyttet arbeid ikke skal gå på bekostning av dette. Til sist oppmuntrer vi til å lytte til kunstnerne selv, og viser vi til Bergen kommunes tverrpolitiske kunstplan og hvordan kommunen lytter til og er i stadig dialog med kunstfeltet.

BKFHs innspill til utredning om kunstnerøkonomi

Alle høringssvarene til utregningen, også Norske Billedkunstneres, finnes her (link)