Deputasjon: Komité for kultur, idrett og næring i Bergen

Deputasjon: Komité for kultur, idrett og næring i Bergen

9.juni var BKFH på deputasjon for Bergen kommunes komité for kultur, næring og idrett. I vårt innspill fokuserte vi på viktigheten av at kunstplanens budsjett blir fulgt opp i årene fremover, og at driftsstøtte til atelierfellesskap er et viktig virkemiddel for å ivareta et levende kunstnermiljø i byen på lang sikt. Avslutningsvis fikk politikerne utdelt publikasjonen Øyenskygger (link).

Her er vårt innspill (link)

Her er link til rullering av kunstplanen 2008-2017
Her er link til Utredning av kunstnerøkonomien Kunstens autonomi og kunstens økonomi
Og her er link til Atelierundersøkelsen som vi viser til i innspillet

(Bilde fra Atelierundersøkelsen)