Debatt i Bergens Tidende

Debatt i Bergens Tidende

Her er oversikt over kulturdebatten i BT mellom styreleder Arne Bakke og Kulturministeren:

15.september
5. desember og 
13. desember

(2011)