Billedkunstnere med masterutdanning eller tilsvarende i kunst kan søke om medlemskap fortløpende. Andre søkere vurderes i styremøtene. Les mer om kriteriene for opptak.

Søknadskjema

Det er også mulig å sende oss en e-post med den samme info som påkreves i søknadsskjemaet (bkfh@kunstsenter.no).

Ordinært medlemskap koster 700,- pr/år. I tillegg kommer kontingent til NBK, dersom man ikke allerede er medlem gjennom annen grunnorganisasjon. Fra 2022 er denne på 1700,- kr/år. Nye medlemmer under 35 år betaler halv kontigent (850,- kr) de to første årene ved medlemskap. For pensjonister er medlemskontingent i NBK 850,- kr.

Fra høsten 2021 innføres et nytt medlemssystem i NBK. Blant annet blir det digitale løsninger for faktura og medlemskort. Det er likevel fortsatt mulig å motta både faktura og medlemskort i papirform dersom dette er ønskelig. Du kan lese mer om det nye systemet her.

Hvorfor bli medlem?

• Bidra i og vær del av et aktivt og engasjert fagmiljø for kunstnere i Bergen og Hordaland

• Få innflytelse i saker som angår billedkunstnere. BKFH arbeider for å bedre rammevilkårene for det å være billedkunstner – i Bergen og Hordaland spesielt, men også generelt.

• Som medlem i BKFH får du også medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK). Medlemskap i NBK gir blant annet:

– Innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk

– Abonnement på fagbladet Billedkunst

– Mulighet for advokathjelp

– Direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen

– Gratis inngang på kunstmuseer i Norge

– Rett til IAA-kort; et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser.

• Gjennom medlemskap i BKFH får du ukentlig nyhetsbrev fra Hordaland kunstsenter med aktuell informasjon om hva som skjer på kunstfeltet i Bergen og Hordaland.

• Hold deg informert ved å motta medlemsbrev m.m. fra BKFH

• Bli invitert på medlemsmøter, seminarer og debatter

• Som medlem deltar du i møter, bestemmer retninger for organisasjonen og beslutter viktige saker for kunstfeltet.

BKFH har ikke fast kontortid, men vi kan etter avtale treffes på vårt kontor på Hordaland kunstsenter. Vi er ellers tilgjengelige for spørsmål på e-post og telefon. Du kan også henvende deg til NBKs administrasjon og NBKs advokat, kontaktinfo her.

Legg igjen en kommentar