Bli medlem!

Bli medlem!

Er du profesjonell billedkunstner i Hordaland?
Da er BKFH din fagorganisasjon: Vi jobber for at du skal ha bedre rammevilkår som yrkesaktiv kunstner. Som medlem av BKFH bidrar du til at billedkunstnernes stemmer blir hørt.

Søkere som har mastergrad eller diplom fra norsk billedkunstutdanning eller tilsvarende fra utlandet kan søke hele året. Mastergradsstudenter i kunst kan søke om studentmedlemskap hele året. For alle andre er søknadsfristen 1.september hvert år.

Les mer om medlemskap, opptak og kriterier her.