BKHF hjelper deg: Valg 2019 og kulturpolitikk

BKHF hjelper deg: Valg 2019 og kulturpolitikk

Det er snart kommune- og fylkesvalg, og BKFHs arbeidsgruppe Valg 2019 har kartlagt de ulike partienes politikk på kulturfeltet for å hjelpe oss å stemme frem de beste kulturpolitikerne i Bergen og Hordaland – og for det nye Vestland fylke.

Les og bli klok, og bruk stemmeretten din 9. september!
Godt valg!

Oversikten finner du HER


(P.S.: Husk også valget på NBKs stipendkomité og Den nasjonale jury, frist 10. sept. kl. 15.00.)


Kartlegging av kulturpolitikken til de politiske partiene som stiller til valg i kommune -og fylkestingsvalget høsten 2019.En kort introduksjon:Vi har tatt utgangspunkt i partiprogrammene til de ulike partiene, både kommunalt (for Bergen Kommune) og på fylkesnivå (Vestland) der det har vært tilgjengelig.I oppsummeringen er programmene lokalt og på fylkesnivå slått sammen etter de aktuelle undersøkelses-kriteriene.Enkelte av partiene som stiller valgliste har ikke hatt et lokalt program tilgjengelig. Her har vi tatt utgangspunkt i det nasjonale programmet.
Siden BKFH er en fagorganisasjon for billedkunstnere, har vi valgt å fokusere på hva de ulike partiene sier om det visuelle kunstfeltet, basert på tre ulike kriterier:
1 Arbeidsvilkår (praktiske og sosiale)

2 Økonomi (stipender, salg, etc.)

3 Forholdet mellom det frivillige og det profesjonelle.
Det tredje og siste kriteriet har blitt litt mer generelt enn de to første. Tekst med skrift i ​ kursiv ​ er direkte sitater.Nedenfor er partiene presentert i alfabetisk rekkefølge og om man ønsker å lese hele programmet kan man klikke seg inn på lenkene under hvert parti.

Les mer HER

Arbeidsgruppen Valg 2019 har bestått av BKFH-medlemmer Karin Blomgren og Åsne Eldøy, og BKFH-styremedlem Håkon Holm-Olsen.