BKFH inviterer til 1. mai-frokosten og toget

BKFH inviterer til 1. mai-frokosten og toget

BKFH inviterer til 1. mai-frokosten og toget.
Frokosten starter kl. 10.00 på HKS før vi samles for å gå i paradeoppstilling ved Grieghallen kl. 12.00.
Vi serverer bobler, te, kaffe og jus og noe enkelt å bite. Dette er en super anledning til å møte kolleger, få de siste oppdateringene fra BKFHs arbeid, og gi tilbakemeldinger til oss i styret.
De som ønsker å møte opp bare for 1.mai-toget, kan finne oss på Torgalmenningen kl.13.00 før vi går til Grieghallen og så til Torgalmenningen, hvor det blir appeller og musikk, før toget settes i bevegelse kl.13.35.
Ta med dine egne paroler fra paroleverkstedet eller som du selv har – det er supert om så mange som mulig kan stille! Ta gjerne med deg barn og kolleger -om de ikke er medlem av BKFH ennå så kan de bli det.
I år som i fjor ønsker vi å ha stort fokus på ateliersituasjonen i parolene, så kom og støtt opp under kravet om en forutsigbar arbeidssituasjon for billedkunstnere!

*************
BKFH is inviting all artists to the May 1st breakfast and parade. The May 1st breakfast starts at 10:00 AM at HKS before we gather for the parade lineup at Grieghallen at 12:00 PM. We’ll be serving tea, coffee, juice, and light breakfast . This is a great opportunity to connect with colleagues, get updates on BKFH’s work, and provide feedback to the board.
For those joining just for the May 1st parade, you can meet us at Torgalmenningen at 1:00 PM before we head to Grieghallen and then back to Torgalmenningen for speeches and music, starting the parade at 1:35 PM. Bring your own banners from the workshop or ones you have – the more, the better! Feel free to bring along children and colleagues – even if they’re not BKFH members yet, they can join.
This year, like last year, we aim to emphasize the workshop situation in the banners, so come and support the demand for a predictable work situation for visual artists!