Bergen- et offentlig rom

Bergen- et offentlig rom

Bildende kunstneres forening Hordaland arrangerer seminar om det offentlige rom og Bergen by. Du er velkommen til å få med deg tanker om byen vår  fra 7 unike deltakere som hver forholder seg til vårt tema omkring byplanlegging og det offentlige rommet på ulike vis. Som du ser av programmet er det satt av tid til dialog og diskusjon og vi legger til rette for å få til samtale mellom deltakere og publikum.

Når: Torsdag 7.april. Kl. 10.00 – 17.00.

Hvor: Bergen Offentlige Biblioteks nye auditorie. Strømgaten 6.

Vi ønsker å skape et møtested for samtale mellom de som planlegger, kommenterer, studerer, dokumenterer, arbeider og ikke minst de som bor i Bergen by. Preget av vårt eget ståsted i kunstfeltet vil det også være innlegg med mer abstrakte tanker om hva det offentlige rom er. Vi har valgt å legge seminaret til Bergen Offentlige Bibliotek hvor det er åpent for alle å delta.

Vi ønsker å få mer kunnskap om byen  vår  og  åpner  opp  for  diskusjon,  debatt  og refleksjon om det fysiske byrommet og det mer abstrakte offentlige rommet. Temaer som kommer opp er klima og miljø, byplanlegging og arkitekturens påvirkning på de som bor her, idéer og kunst i det offentlige rom med mer.

 

Deltakere som kommer med innlegg er:

Arne Rygg, Kunstjournalen B-Post

Jørgen Larsson, Lydgalleriet

Hans-Jacob Roald, forfatter av boka «Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by»(2010)

The New Beauty Council ved Thérèse Kristiansson, kunstnergruppe som arbeider i offentlig rom

Eirik Glambek Bøe, arkitektpsykolog

Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO

Ingrid Haukeland, Etat for plan og geodata – Bergen Kommune