ÅRSMØTE i BKFH

ÅRSMØTE i BKFH

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30
Sted: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen

Se mer informasjon: bkfh_innkalling_årsmøtet_2014

 

Informasjon:

 

– Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars kl 18:30 på HKS. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes herved ut 2 måneder før møtet, som er i henhold til vedtekter for BKFH.

 

– Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 6. Februar/ 4 uker før årsmøtet. Den innsendte saken skal være ferdig formulert slik som den skal presenteres i årsmøtepapirene.

 

– Dagsorden med sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet.

 

– Fullmakt: Du kan gi skriftlig fullmakt til annet medlem dersom du ikke selv kan møte. Fullmakt med åpent mandat sendes til medlem, bundet fullmakt sendes til styret. Ingen kan ha mer en to fullmakter.

 

– Årsmøtet skal behandle Styrets årsberetning, regnskap, saker fremmet av eller gjennom Styret, Handlingsprogram for kommende periode, Budsjett for kommende periode, Fastsettelse av medlemskontingent, Oppnevninger og Valg.

 

Foreløpig Dagsorden:

1.     Konstituering

2.     Årsmelding og årsrapporter                       

3.     Regnskap 2013                                   

4.     Saker fra styret/ Innkommende saker                            

5. Valg