ÅRSMØTE I BKFH 2020
Pierson BKFH

ÅRSMØTE I BKFH 2020

Velkommen til Årsmøtet i BKFH 2020!

Tid: Mandag 9. mars 2020 kl. 18.00

Sted: Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen

Årsmøtet er BKFHs høyeste organ. Her skal vi behandle styrets årsberetning, regnskap, innkomne saker og saker fremmet av styret, handlingsprogram for kommende periode, budsjett for kommende periode, nominasjoner til BKFH-verv og valg. 

Vi ser frem til å se deg 9. mars!

Sammen er vi sterke!

Beste hilsen

Styret i BKFH

v/ styreleder Agnes Nedregård