Årsmøte 27. februar 2013!

Årsmøte 27. februar 2013!

Vi ønsker velkommen alle medlemmer til Årsmøte onsdag 27.februar kl. 18.30 ved Hordaland Kunstsenter.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE BKFH ONSDAG 27. FEBRUAR kl 18:30

Her er link til innkalling med dagsorden og saksliste for årsmøtet: Innkalling Årsmøte PDF (Virker ikke med Safari, bruk Firefox, opera eller annen)

Det er inn et forslag om en omfattende endring av BKFH vedtekter. Dersom det er spørsmål knyttet til dette (eller annet), så ta kontakt med meg pr e-post arne@fabulat.no eller telefon 95967783.

Det er viktig at alle setter seg grundig inn i det nye forslaget, slik at vi unngår unødig lang diskusjon om dette på årsmøtet.

 

Det siste året har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt forslag til nye vedtekter for NBK og alle grunnorganisasjonene.

 

NBK og grunnorganisasjonenes vedtekter har gjennom flere år gjennomgått flere store og små vedtektsendringer. Det har nå vært på tide å se alle vedtekter samlet, blant annet for å tilpasse de bedre for hverandre med et felles utgangspunkt og få en felles struktur. Alle grunnorganisasjonenes vedtekter ble innhentet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som arbeidet med det innsendte materialet. Det ble utarbeidet et forslag som dannet grunnlag for videre diskusjon i grunnorganisasjonene og på NBK ledermøte. Basert på resultatet fra diskusjonene som ble gjort på ledermøtet i oktober 2012 kom det et siste forslag som ble sendt ut til grunnorganisasjonene. Målet er at alle grunnorganisasjonene skal få på plass sine endingsforslag til sine årsmøter i 2013, slik at de kan vedtas endelig på NBK landsmøte i mai 2013.

 

Styret i BKFH har diskutert vedtektene i flere styremøter. Styreleder i BKFH har først tatt utgangspunkt i forslaget utsendt fra NBK og tilpasset dette i forhold til BKFH. En egen arbeidsgruppe bestående av Arne Bakke, Randi grov Berger og Vilde Salhus Røed har arbeidet videre med dette forslaget frem mot det endelige endringsforslaget som her foreligger. Det er hovedsaklig struktur og ordlyd som er endret i de nye vedtektene, og vi anser at innholdet fra de gamle vedtektene er ivaretatt Den største endringen i de nye vedtektene er at det opprettes et Kunstnerisk råd for BKFH. Det er ellers ingen store realitetsendringer i endringsforslaget.

 

 

Etter årsmøtet blir det et mer uformelt møtepunkt;)