Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

Takk til alle som deltok på medlemsmøte 14. mai!

Med stort oppmøte og mye entusiasme diskuterte vi BKFHs plass i Bergens kunstliv i forhold til andre organisasjoner, regionreformen og vår pågående kartlegging av det frie feltet i Hordaland. I tillegg snakket vi om ulike former for deltagelse i det fagpolitiske arbeidet for alle medlemmer av BKFH – om man har en time i mnd, mer eller mindre, å bidra med. Hold øynene åpne for kunngjøringer, kommer etter hvert!

Kort referat:

– BKFHs plass i Bergens kunstliv i forhold til andre organisasjoner lokalt

BKFH er en fagpolitisk organisasjon, som har spilt en sentral rolle i opprettingen av B-Open, VISP og HKS. Disse aktørenes roller fyller andre av våre medlemmers behov i deres kunstneriske virke og for feltet som helhet. Relasjonene mellom BKFH og disse aktørene er i dag ivaretatt gjennom representanter i deres respektive styrer.

– Hva vi kan vente oss i forbindelse med regionreformen

Regionreformen innebærer flytting av oppgave og midler fra stat til fylke. Hvilke dette gjelder for det frie feltet, er ennå ikke bestemt. Ifølge fylkeskultursjefen i Hordaland på møte med oss 16.mai, er det ingen planer om å røre Norsk kulturfond. Dette betyr likevel ikke at støtten til oss som enkeltkunstnere og den økonomiske til institusjonene vi forholder oss til i regionen kan bli endret ganske dramatisk. Det gjenstår å se. Vi følger med og vil holde våre medlemmer oppdatert!

BKFH og BKSF vil gå inn i et tettere samarbeid i forbindelse med sammenslåingen til det nye Vestland fylke. Vi har satt ned en felles arbeidsgruppe for å arbeide med løsninger på dette og for å følge opp kommunikasjonen med fylket i tiden fremover.

– Vår pågående kartlegging av det frie feltet i Hordaland

Vi er i full gang med å utforme spørreskjema som etter hvert vil bli sendt ut til alle medlemmer av BKFH og våre samarbeidpartnere BKSF og NKVN. Vær beredt!

 

Comments are closed.

 
 
 

Kontakt oss

Vi gjeninnfører kontortid, hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search