Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

OM BKFH

 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

Styret i BKFH 2017 – 2018

Adriana Alves  3/17-3/19  (leder)
97692905, adriana.mar.alves(at)gmail.com

Kirsti van Hoegee Kosmo 3/18-3/20 (nestleder)
40049347, kvhoegee(at)gmail.com

Caroline Kierulf 3/17-3/19
97586886, carkie(at)online.no

Numi Thorvarsson 3/18 -3/20
481 98 366, numith(at)gmail.com

Kristin Austreid 3/18-3/20
91730177, kristinaustreid(at)gmail.com

1.Vara: Dora Sofie Kittilsen 3/17-3/18
91317740, dskittilsen(at)gmail.com

2.Vara: Håkon Holm Olsen
47174347, mulepictures1(at)gmail.com


BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter

e-post: bkfh(at)bkfh.no
tlf.: 97 69 29 05 (leder)


Årsmøtet 2018

Innkalling til Årsmøte i BKFH 2018 – liten

Verv i BKFH 2018

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre ca. 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen billedkunstfeltet. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene våre erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst. Gjennom representanter valgt på årsmøtet bidrar vi også til evaluering av kunstnerisk kvalitet gjennom deltakelse i lokale og nasjonale juryer og stipendkomitéer.

Foreningens formål er å bidra til bedring av rammevilkårene for det å arbeide som kunstner, samt å bidra til økt kunnskap om og bruk av samtidskunst. Internt vektlegger vi kompetanseheving gjennom faglige seminarer og debatter, samt å fungere som kontaktpunkt for utveksling av faglig og praktisk informasjon. BKFH bidrar til å utvikle kunstpolitikken i Bergen og Hordaland. Sammen med Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge står BKFH bak B-open – åpne kunstneratelier i Hordaland, og det Hordaland kunstsenter (HKS). I tillegg til sitt utstillingsprogram har HKS et gjestekunstneratelier, arrangerer seminarer og debatter, og gir ut bøker. HKS har ekspertise på utsmykking i Hordaland.

Styrets leder og nestleder deler en tilsammen 17% stor stilling. BKFH har ingen administrasjon eller andre ansatte.

 

Historikk

BKFH ble stiftet i 1931 som BKF, Bildende Kunstneres Forening i Bergen – den første kunstnerorganisasjonen utenfor Oslo.

  • Allerede på det første styremøtet tok man initiativ til en aksjon for å få flere malere valgt inn i innkjøpskomiteen til Bergen Billedgalleri.
  • I 1947 begynner Studieatelieret, senere Vestlandske Kunstakademi, sin virksomhet på initiativ fra foreningens medlemmer.
  • Året etter blir det opprettet bedriftsutstillinger på flere av byens store arbeidsplasser.
  • “Byens bilde,” et monter med skiftende kunst, installeres på Torgallmenningen i 1957.
  • Ved flere anledninger er der sterk debatt mellom unge og eldre medlemmer av BKF. I 1973 dreier debatten seg om hvorvidt BKF skal være et laug som vokter kunstnerisk kvalitet, eller en fagforening som vokter faglige og sosiale krav.
  • I 1976 får Bergen et av Norges første kunstnersentre.
  • Vestlandets Kunstakademi blir formelt etablert i 1982.
  • Gjennom årene er blant annet “Kunstnernes Hus Urdi” og “Galleri 1” viktige visningsteder. Etter vellykket aksjon for faste statlige bevilgninger til kunstnersentrene i 1984, overtar BKFH sammen med Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge Klosteret 17, som i dag huser Hordaland kunstsenter (HKS).
  • B-open, åpne kunstneratelier, arrangeres for første gang i 2004. Etableres formelt som uavhengig enhet i 2007.
  • Medstifter av VISP – kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, som arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst.

 

 

 
 
 

Kontakt oss

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen
---
E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search