Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

Korona

 
 

Oppdatert 8. november 2020

Det kan være utfordrende å følge med på korona-restriksjoner som stadig varierer, både nasjonalt og lokalt, og på hvilke økonomiske muligheter og rettigheter man har som billedkunstner i dette landskapet.

Her har vi forsøkt å samle noen linker som kan bidra.

BERGEN

Akkurat nå er Bergen kommunes forskrift strengere enn de nasjonale. Dette er restriksjonene som gjelder for våre medlemmer i Bergen by:

Hele forskriften om smitteverntiltak i Bergen kommune, datert 6. november 2020, finner du HER

Utdrag fra forskriften:

§ 5 Stengning og begrensning av fritidsaktiviteter

[…] Museer og lignende tilbud skal holde stengt.

[…] Øvinger og organiserte idretts-, kultur-og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år.

§ 4 Innendørs arrangementer på offentlig sted

Ved innendørs arrangementer på offentlig sted skal alle deltakere ha faste sitteplasser. Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig. 

§14

[..] Forskriften trer i kraft 07.11.2020 og gjelder til og med 23.11.2020

Det vil si, gallerier og visningssteder må holde stengt, så lenge de kommer inn under definisjonen “Museer og lignende tilbud” – uansett størrelse på areal og antall besøkende. Organiserte kulturaktiviteter for voksne er forbudt, men tillatt for barn og ungdom under 20 år – så workshops for barn for eksempel, kan gjennomføres. Om man har planer om arrangementer som faller utenfor de forbudte kategoriene, må de gjennomføres med maksimum 20 deltagere hvor alle har faste sitteplasser.

Vestland Fylke

Info om korona-krisen fra Vestland fylke kan du finne HER

NASJONALT

Oversikt over de siste nasjonale tiltak fra regjeringen finner du HER

Det har bl.a. blitt strengere regler for reising. “Unødvendige innenlandsreiser” frarådes, med mindre de kan gjennomføres uten nærkontakt med andre. For utlendingers innreise fra “røde” land, kreves det nå attest som viser negativ test for covid-19. Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge, personer i transitt eller personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Alle som kommer reisende fra ‘røde” land blir uansett pålagt hjemmekarantene i 10 dager. Oppdatert oversikt over “røde” land finner du HER

Folkehelseinstituttet sin infoside om arrangementer kan bidra med nyttig informasjon om du er involvert i arrangementer i kommuner som ikke har strengere regler enn de nasjonale. Den finner du HER

Samleside fra Norsk kulturråd om deres korona-tiltak finner du HER

Kulturrådet har også laget en side med oversikt over nasjonale tiltak som gjelder kulturlivet, den finner du HER


 
 
 

Kontakt oss

Vi har kontortid hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no

Tlf: 450 00 762 (styreleder)
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search