Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

Invitasjoner & muligheter

 
 

NBKs oppslagstavle , stipendside og gjesteatelierside.

Art Deadlines List - Art contests and competitions, art jobs and internships, art scholarships and grants and fellowships etc.

TheArtList.com - Online resource for visual artists with exhibition opportunities

Art Competitions List - Art contests & competitions, art jobs & internships, art scholarships & grants & fellowships etc.

Saatchi Online - Stipend, priser og invitasjoner

Zeroland - Directory of websites dedicated to arts

 
 
 

Kontakt oss

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen
---
E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search