Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

Inspill til det neste kulturløftet

Inspill til det neste kulturløftet

Vi vil oppfordre kunstnere og initiativer fremmet av kunstnere til å  delta på innspillseminar og komme med innspill til kulturministeren om det neste kulturløftet!

Vil spesielt oppfordre atelierfelleskaper og andre kunstnerdrevne initiativer til å delta. Men du kan også delta som enkeltkunstner. Det ville være veldig bra om flere kunstnere, atelierfelleskaper, kunstnerstyrte visningssteder osv kommer på dette.

Det er viktig å gi tydelige signal at det visuelle feltet trenger et skikkelig løft som også kommer billedkunstnerne til gode. Hva bør være satsingsområde og politikk fremover? Kom og si din mening!

 

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Tidspunkt: 23. Mai kl 10:00 – 12:00

 

Her melder du deg på:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/kulturloftet/pamelding-til-innspillsseminarkick-off-i.html?id=713089

 

Her er mer informasjon:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/kulturloftet.html?id=713086

 

 

Comments are closed.

 
 
 

Kontakt oss

Vi har kontortid hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no

Tlf: 450 00 762 (styreleder)
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search