Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

INNKALLING TIL BKFHs ÅRSMØTE I 2018

VI ØNSKER ALLE MEDLEMMER I BKFH VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2018!

Tid: Fredag 09. mars 2018 kl. 18.30
Sted: Hordaland kunstsenter, Klosteret 17 i Bergen

Dagsorden:

1. Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av to møtereferenter
c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referentene
d) Valg av tellekorps
e) Antall stemmeberettigede tilstede
f) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsmelding og årsrapporter

3. Regnskap 2017

4. Saker fra styret og andre innkomne saker
a) Forslag til handlingsplan for styret 2018
b) Forslag til budsjett 2018
c) Forslag ang. verv i representantskapet for KODE
d) Forslag om etablering av en arbeidsgruppe for styret i BKFH
e) Forslag om å flytte behandling av søknad om medlemskap tilbake til styrets
f) Forslag om økning i kontingenters
g) Redegjørelse av forholdet til Hordaland ved ordinært medlemskap og kriterier for assosiert medlemskap
h) Forslag fra Kunstnerisk Råd
i) Diskusjon om den nye valgordningen for stipendkomité og Den Nasjonale Jury

5. Valg

Innkalling til Årsmøte i BKFH 2018 – liten

Årsmøtet er BKFHs høyeste organ. Her skal vi behandle styrets årsberetning, regnskap, saker fremmet av eller gjennom styret, handlingsprogram for kommende periode, budsjett for kommende periode, fastsettelse av medlemskontingent, oppnevninger og valg.

Kan du ikke selv stille på årsmøtet? Du kan gi skriftlig fullmakt til annet medlem (feks. vedlagte fullmakt, sms eller e-post). Fullmakt med åpent mandat sendes til medlem, bundet fullmakt sendes til styret. Ingen kan ha mer en to fullmakter.

Fullmakt


Etter årsmøtet blir det litt mat og drikke! Vi håper mange har mulighet til å komme på møtet, og benytte anledningen til å treffe gode kollegaer. Vel møtt!

 

 

 

Comments are closed.

 
 
 

Kontakt oss

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen
---
E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search