Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

INNKALLING TIL BKFHs ÅRSMØTE I 2017

Vi ønsker alle medlemmer i BKFH velkommen til Årsmøtet 2017!

Tid: Torsdag 23.februar 2017 kl. 18.30

Sted: Hordaland kunstsenter, Klosteret 17 i Bergen

Foreløpig dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsmelding og årsrapporter
3. Regnskap 2016
4. Saker fra styret og andre innkomne saker
5. Valg

Årsmøtepapirene er klare – les og last de ned her!

Årsmøtet er BKFHs høyeste organ. Her skal vi behandle styrets årsberetning, regnskap, saker fremmet av eller gjennom styret, handlingsprogram for kommende periode, budsjett for kommende periode, fastsettelse av medlemskontingent, oppnevninger og valg. 

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 26.januar, 4 uker før årsmøtet. Innsendte saker skal være ferdig formulert slik at de kan presenteres i årsmøtepapirene. 26.januar er også frist for å sende rapport for de av dere som har verv i BKFH (se egen e-post for de dette gjelder).

Kan du ikke selv stille på årsmøtet? Du kan gi skriftlig fullmakt til annet medlem (feks. vedlagte fullmakt, sms eller e-post). Fullmakt med åpent mandat sendes til medlem, bundet fullmakt sendes til styret. Ingen kan ha mer en to fullmakter.

Fullmakt


Etter årsmøtet blir det litt mat og drikke! Vi håper mange har mulighet til å komme på møtet, og benytte anledningen til å treffe gode kollegaer. Vel møtt!

 

 

 

Comments are closed.

 
 
 

Kontakt oss

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen
---
E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search