Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

BLI MEDLEM

 
 

Billedkunstnere med masterutdanning eller tilsvarende i kunst kan søke om medlemskap fortløpende. Andre søkere vurderes i styremøtene. Les mer om kriteriene for opptak.

Last ned søknadsskjema i word.doc eller pdf, eller send oss en e-post med den samme info som påkreves i søknadsskjemaet (bkfh@kunstsenter.no).

Ordinært medlemskap koster 600,- pr/år. I tillegg kommer kontingent til NBK, dersom man ikke er medlem fra før gjennom annen grunnorganisasjon. I 2018er denne på 1600,- kr/år. Medlemskontingent (NBK) for nye medlemmer under 35 år er 875,- kr de to første årene ved medlemskap. For pensjonister er medlemskontingent (NBK) 875,- kr.

Hvorfor bli medlem?

• Bidra i og vær del av et aktivt og engasjert fagmiljø for kunstnere i Bergen og Hordaland

• Få innflytelse i saker som angår billedkunstnere. BKFH arbeider for å bedre rammevilkårene for det å være billedkunstner – i Bergen og Hordaland spesielt, men også generelt.

• Som medlem i BKFH får du også medlemskap i Norske billedkunstnere (NBK). Medlemskap i NBK gir blandt annet:

– Innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk

– Abonnement på fagbladet Billedkunst

– Mulighet for advokathjelp

– Direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen

– Gratis inngang på kunstmuseer i Norge

– Rett til IAA-kort; et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser.

• Gjennom medlemskap i BKFH får du ukentlig nyhetsbrev fra Hordaland kunstsenter med aktuell informasjon om hva som skjer på kunstfeltet i Bergen og Hordaland.

• Hold deg informert ved å motta medlemsbrev m.m. fra BKFH

• Bli invitert på medlemsmøter, seminarer og debatter

• Som medlem deltar du i møter, bestemmer retninger for organisasjonen og beslutter viktige saker for kunstfeltet.

BKFH har ikke fast kontortid, men vi kan etter avtale treffes på vårt kontor på Hordaland kunstsenter. Vi er ellers tilgjengelige for spørsmål på e-post og telefon. Du kan også henvende deg til NBKs administrasjon og NBKs advokat, kontaktinfo her.

 
 
 

Kontakt oss

Vi gjeninnfører kontortid, hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search