Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

Bergen- et offentlig rom

Bildende kunstneres forening Hordaland arrangerer seminar om det offentlige rom og Bergen by. Du er velkommen til å få med deg tanker om byen vår  fra 7 unike deltakere som hver forholder seg til vårt tema omkring byplanlegging og det offentlige rommet på ulike vis. Som du ser av programmet er det satt av tid til dialog og diskusjon og vi legger til rette for å få til samtale mellom deltakere og publikum.

Når: Torsdag 7.april. Kl. 10.00 – 17.00.

Hvor: Bergen Offentlige Biblioteks nye auditorie. Strømgaten 6.

Vi ønsker å skape et møtested for samtale mellom de som planlegger, kommenterer, studerer, dokumenterer, arbeider og ikke minst de som bor i Bergen by. Preget av vårt eget ståsted i kunstfeltet vil det også være innlegg med mer abstrakte tanker om hva det offentlige rom er. Vi har valgt å legge seminaret til Bergen Offentlige Bibliotek hvor det er åpent for alle å delta.

Vi ønsker å få mer kunnskap om byen  vår  og  åpner  opp  for  diskusjon,  debatt  og refleksjon om det fysiske byrommet og det mer abstrakte offentlige rommet. Temaer som kommer opp er klima og miljø, byplanlegging og arkitekturens påvirkning på de som bor her, idéer og kunst i det offentlige rom med mer.

 

Deltakere som kommer med innlegg er:

Arne Rygg, Kunstjournalen B-Post

Jørgen Larsson, Lydgalleriet

Hans-Jacob Roald, forfatter av boka «Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by»(2010)

The New Beauty Council ved Thérèse Kristiansson, kunstnergruppe som arbeider i offentlig rom

Eirik Glambek Bøe, arkitektpsykolog

Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO

Ingrid Haukeland, Etat for plan og geodata – Bergen Kommune

 

 

 

If you have something to say...

You must be logged in to post a comment.

 
 
 

Kontakt oss

Vi har kontortid hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no

Tlf: 450 00 762 (styreleder)
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search