Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

ÅRSMØTE i BKFH

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30
Sted: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen

Se mer informasjon: bkfh_innkalling_årsmøtet_2014

 

Informasjon:

 

– Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars kl 18:30 på HKS. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes herved ut 2 måneder før møtet, som er i henhold til vedtekter for BKFH.

 

– Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 6. Februar/ 4 uker før årsmøtet. Den innsendte saken skal være ferdig formulert slik som den skal presenteres i årsmøtepapirene.

 

– Dagsorden med sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet.

 

– Fullmakt: Du kan gi skriftlig fullmakt til annet medlem dersom du ikke selv kan møte. Fullmakt med åpent mandat sendes til medlem, bundet fullmakt sendes til styret. Ingen kan ha mer en to fullmakter.

 

– Årsmøtet skal behandle Styrets årsberetning, regnskap, saker fremmet av eller gjennom Styret, Handlingsprogram for kommende periode, Budsjett for kommende periode, Fastsettelse av medlemskontingent, Oppnevninger og Valg.

 

Foreløpig Dagsorden:

1.     Konstituering

2.     Årsmelding og årsrapporter                       

3.     Regnskap 2013                                   

4.     Saker fra styret/ Innkommende saker                            

5. Valg                       

 

Comments are closed.

 
 
 

Kontakt oss

Vi har kontortid hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no

Tlf: 450 00 762 (styreleder)
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search